?

Log in

No account? Create an account

«Ars-մետա»

* * *
Պարոնայք,
եթե դուք մանկուց երազել եք դառնալ
տիեզերագնաց, օդաչու, գրող, գիտնական
կամ, ասենք, նախագահ,
ու դարձել եք,
ապա դա դեռ չի նշանակում,
թե ձեր մանկության երազանքն իրականացել է։
Եթե կարող եք՝
վերադարձե՛ք մանկություն՝
ինքներդ ձեր ետևից...

Բայց գրեթե բոլորը վերադառնում են մենակ...

Comments