?

Log in

No account? Create an account

3-րդ հազարամյակ. Խոսքը թվային աշխարհում - YouTubeՀերթական անգամ համոզվում եմ, որ ես հեռուստատեսություն չպիտի գնամ...
Մի խոսքով դժգոհ եմ։ ։)

Comments